3425 459 919 98+
3661 2214 21 98+
9472 4403 21 98+

باربری و اتوبار ساعی

باربری و اتوبار سازمان آب ناحیه 4 شعبه ساعی

وانت تلفنی باربری و اتوبار ساعی 

باربری و اتوبار ساعی با داشتن سالها تجربه مداوم در عرصه باربری و حمل نقل آماده ارائه خدمات حمل نقل درون شهری و برون شهری در سطح تهران و شهرستانها می باشد.

حمل بار به شهرستان یکی از حسنهای برتر باربری و اتوبار ساعی به شمار می آید.

با نزدیک شدن به روزهای باربری و جابه جایی استرس و نگرانی خانم های خانه دار از شکستن وسایل قیمتی در زمان جابه جایی، خرابی دیوارها ... افزایش می یابد در این روزها باربری و اتوبار ساعی با درک شرایط مشتریان باربری با ارائه بیمه نامه رایگان در زمان جابه جایی تمامی کالا و اثاثیه مشتریان را در زمان جابه جایی بیمه کرده و هرگونه خسارات وارده از سوی کادر باربری را بر عهده گرفته و به صورت تمام کمال پرداخت می کند.وانت تلفنی باربری ساعی

بسته بندی کالا و اثاثیه سنگین و غیر قابل جابه جایی خود را به باربری و اتوبار ساعی بسپارید باربری و اتوبار ساعی با داشتن تیم حرفه ایی بسته بندی و جابه جایی در کوتاه ترین زمان ممکن با استفاده از فوم های ضربه گیر و روش استراچ رپ وسایل غیر قابل جابه جایی مانند پیانو،یخچال،کمد..... را بسته بندی و جابه جا می کنند.وانت تلفنی باربری ساعی

باربری و اتوبار ساعی همراه مشتریا خود در روزهای سخت اثاثکشی و جابه جایی می باشد.باربری و اتوبار ساعی

ارائه بیمه نامه رایگان:

اغلب مشتریان باربری به دلیل ترس از شکستن وسایل با ارزش منزل یا محل کار در زمان جابه جایی از اثاثکشی واهمه دارند. در باربری و اتوبار ساعی با ارائه بیمه نامه رایگان در زمان جابه جایی هر گونه خسارات وارده از سوی باربری ساعی را در زمان جابه جایی بر عهده گرفته و به صورت تمام کمال تمامی خسارات را پرداخت می کنند. وانت تلفنی ساعی

شماره تماس باربری و اتوبار سازمان آب ناحیه ساعی:02122143661

مطلبی در این مجموعه منتشر نشده است. در صورتی که زیر مجموعه ها در این صفحه نمایش داده شود ممکن است مطالبی در زیر مجموعه ها جهت منتشر وجود داشته باشد.